De gezonde school


Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. ’t Wad heeft de vignetten ‘sport en bewegen’, ‘voeding’ en 'welbevinden'.

Sport en bewegen

Beide staan bij ons hoog in het vaandel. En hiermee onderscheiden we ons dan ook van de andere scholen in Harlingen en omgeving. Onze leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen drie lessen bewegingsonderwijs per week. Voor de groepen 3 en 4 is één van deze lessen een zwemles. In plaats van elke week een half uur, zwemmen zij eens per twee weken een uur.

Voeding

We stimuleren en bevorderen een gezonde leefstijl door leerlingen een gezond hapje en drankje mee naar school te laten nemen. Het voedings- en traktatiebeleid zal tijdens informatieavonden onder de aandacht worden gebracht.  Gedurende het gehele jaar worden er in alle groepen lesactiviteiten verzorgd die een gezonde leefstijl bevorderen.

Sociaal emotioneel welbevinden

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op 't Wad. Alleen dan kunnen ze optimaal tot ontwikkeling komen. We leren onze leerlingen vaardigheden aan om goed met de ander om te kunnen gaan. Maar ook vaardigheden waarmee ze recht doen aan zichzelf. Tevens werken we aan een positieve grondhouding en willen we hen laten handelen vanuit het principe: "Ik ben oke, jij bent oke".