Oudervereniging de Wadlopers


De oudervereniging bestaat uit bestuursleden. Zij hebben in principe zitting voor een periode van twee jaar. De oudervereniging vervult een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten binnen en buiten de school. 

Voor het schooljaar 2019 - 2020 bestaat de oudervereniging uit:

  • juf Ylja (team)
  • juf Valery (team)
  • Janet Smale (voorzitter)
  • Menno Koornstra (penningmeester)
  • Miranda van der Hoek
  • Miranda de Blaauw
  • Janine Dijkstra
  • Tineke van der Wal