Medezeggenschapsraad


Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De schoolleider van onze school is geen lid, maar tijdens het eerste deel van de vergadering aanwezig en op uitnodiging. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, de ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergadering zijn openbaar.

Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Een ouder of een teamlid van 't Wad is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle Odysseescholen. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad.

Oudergeleding en leden van het team

Ouders:

  • Marita Visser (voorzitter)
  • Lilian Hoekstra

Leerkrachten:

  • Bea Oord
  • Martha Kok