Kwaliteit


De komende jaren zullen we de kwaliteit van ons onderwijs blijven verbeteren. Enkele  speerpunten zijn:

➢ Ontwikkelen van het schoolplan 2019 – 2023

➢ Aanscherpen van het expliciete directe instructiemodel (edi-model)

➢ Handelings- en opbrengstgericht werken

➢ Implementatie methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie)

➢ Implementatie aardrijkskunde methode

➢ Ontwikkeling van het kindcentrum